Υπηρεσίες Ασφαλιστικής Κάλυψης

Η εταιρεία μας, σε συνεργασία με τον ασφαλιστικό όμιλο Allianz. AG , παρέχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης για πάντα. Το Πρόγραμμα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων έχει ως αντικείμενο την ολοκληρωμένη κάλυψη των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων έναντι των κινδύνων που μπορεί να απειλήσουν την εγκατάστασή τους ή/και την καλή λειτουργία τους, αλλά και να επηρεάσουν τα έσοδα των ιδιοκτητών τους, όπως αυτά προκύπτουν από την πώληση της παραγόμενης ενέργειας. Με την ασφαλιστική κάλυψη, καλύπτεται η υλική απώλεια ή ζημιά της ασφαλισμένης μονάδας.

FreeGreatPicture.com-26285-cooperation-handshake

Katw_Banner