Υπηρεσίες Security

Η εταιρεία μας προσφέρει Υπηρεσίες φύλαξης φωτοβολταϊκών πάρκων καθώς είναι επιτακτική η ανάγκη προστασία των φωτοβολταϊκών πάρκων ώστε να αποτραπούν τυχόν περιστατικά κλοπής ή καταστροφής του εξοπλισμού. Συνεργαζόμαστε με  εταιρείες security με μακροχρόνια εμπειρία στο συγκεκριμένο χώρο όπως η G4s τον μεγαλύτερο παγκόσμιο φορέας παροχής ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας.

Προσφέρουμε υπηρεσίες περιπολούσας φύλαξης η οποία περιλαμβάνει περίπολο, άμεση επέμβαση, προληπτικό έλεγχο και μηνιαίο report. Για την καλύτερη ασφάλεια της εγκατάστασης των πελατών μας  παρέχεται η δυνατότητα σύνδεσης των υφισταμένων συστημάτων ασφαλείας με 24ώρο κέντρο λήψης σημάτων.

security

Katw_Banner