Υπηρεσίες Καθαρισμού

Η απόδοση των εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό απο την καθαρότητα της επιφάνειας του κάθε μεμονωμένου φωτοβολταϊκού πάνελ, το οποίο επιτυγχάνει τον μέγιστο βαθμό απόδοσης μόνον όταν το ηλιακό φώς διεισδύει ανεμπόδιστα μέχρι το ενεργό στρώμα των ηλιακών κυψελών. Η εναπόθεση ρύπων, όπως γύρη, σκόνη, περιττώματα πτηνών, μεταλλικά άλατα που περιέχονται στο βρόχινο νερό και στην λάσπη, πάνω στην επιφάνεια των πάνελ, μειώνει αισθητά την απόδοσή τους.

Γι’ αυτό το λόγο, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη συνεχούς φροντίδας και καθαρισμού των πάνελ, ώστε να αποδίσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Είναι απαραίτητος ο τακτικός και επαγγελματικός καθαρισμός τους, ώστε το φωτοβολταϊκό σας σύστημα να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες σας και να λειτουργεί, ποσοτικά και ποιοτικά, στο έπακρο.

Η Solar 24  παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα καθαρισμού και συντήρησης των φωτοβολταϊκών πάνελ. Με σύγχρονες μεθόδους και επαγγελματικά μηχανήματα, τελευταίας τεχνολογίας, ειδικά σχεδιασμένα για τον καθαρισμό της επιφάνειας των πάνελ, σε συνδυασμό με μια έμπειρη ομάδα ατόμων, σας προσφέρουμε υπηρεσίες επαγγελματικού καθαρισμού. Με επιτόπιους περιοδικούς ελέγχους, λαμβάνουμε γνώση των ιδιαίτερων συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων ανά φωτοβολταϊκή εγκατάσταση και προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας στις εκάστοτε ανάγκες σας

Αναλυτικά το πρόγραμμα εργασιών καθαρισμού περιλαμβάνει τα εξής:

  • Πρόγραμμα καθαρισμού των φωτοβολταϊκών πλαισίων
  • Πρόγραμμα αποψίλωσης των χόρτων
  • Πρόγραμμα Μυοκτονίας

solar panel cleaning

Katw_Banner