Πρόγραμμα Συντήρησης Υποσταθμού ΜΤ

Η σωστή προστασία, συντήρηση αλλά και επίβλεψη του Υποσταθμού τόσο στην πλευρά της Μέσης Τάσης όσο και στην πλευρά της Χαμηλής Τάσης , αποτελεί βασικό παράγοντα για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργιά της φωτοβολταϊκής  εγκατάστασης.

Η Solar24 διαθέτει ειδικά καταρτισμένο προσωπικό παρέχοντας προγράμματα (συμβόλαια) συντήρησης Υποσταθμών ΜΤ για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις βάσει των κανόνων της Τέχνης και της Επιστήμης. Η συντήρηση των Υποσταθμών εκτελείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και τις οδηγίες των κατασκευαστών (πινάκων Μ.Τ, Μ/Σ κτλ). Η συντήρηση των Υποσταθμών ΜΤ εκτός από τους απαραίτητους ελέγχους περιλαμβάνει Μετρήσεις και Δοκιμές που αφορούν τον Μετασχηματιστή Ισχύος, τις κυψέλες ΜΤ και ΧΤ.

MESH_TASH_ SCHNEIDER

Katw_Banner