ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Solar24 παρέχει ολοκληρωμένα προγράμματα (συμβόλαια) συντήρησης, ελέγχου, προστασίας και άμεσης αποκατάστασης βλαβών φωτοβολταϊκών συστημάτων, ανεξαρτήτου ισχύος. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλουμε στη μεγιστοποίηση της απόδοσής του Φ/Β πάρκου και στη μεγαλύτερη δυνατή επιμήκυνση της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του.

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας εποπτεύει την εγκατάσταση τόσο εξ’ αποστάσεως 24 ώρες το 24ώρο, όσο και με προγραμματισμένες τακτικές επισκέψεις, προκειμένου να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του φωτοβολταϊκων πάρκων.

Με την Solar24 μπορείτε να είστε σίγουροι ότι η διάρκεια ζωής της εγκατάστασης σας είναι εξασφαλισμένη και το εισόδημα σας σταθερό.

Οι υπηρεσίες της εταιρίας επικεντρώνονται στους ακόλουθους βασικούς τομείς:

  • Ασφαλιστική κάλυψη της εγκατάστασης σε συνεργασία με εξειδικευμένες ασφαλιστικές εταιρείες
  • 24ώρη παρακολούθηση του Φ/Β πάρκου και των δεδομένων του μέσω τηλεμετρίας
  • 24ώρη παρακολούθηση των σημάτων συναγερμού
  • Υπηρεσίες Security για την φύλαξη του εξοπλισμού της εγκατάστασης
  • Τακτικές επισκέψεις συντήρησης του Φ/Β σταθμού και του εξοπλισμού του
  • Πρόγραμμα εργασιών καθαρισμού της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης
  • Επίσκεψη συντήρησης του Υποσταθμού ΜΤ και του εξοπλισμού του
  • Άμεση επέμβαση σε περίπτωση απώλειας ισχύος και αποκατάσταση των βλαβών
  • Επισκευή των πεδίων ΜΤ και ΧΤ του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του Υποσταθμού

Katw_Banner